עם המבט הצידה: המשקיע הישראלי מחפש עוד אלטרנטיבות

הגדלת החשיפה לרכיבים אלטרנטיביים בתיקי ההשקעות, כמו מניות בחברות שאינן סחירות, חוב לא-סחיר, נדל"ן לא-סחיר ותשתיות – צפויה להימשך השנה בתיקים של משקיעים מוסדיים ופרטיים כאחד.

המשקיע הישראלי מחפש עוד אלטרנטיבות השקעה – מאמר מגלובס

סגירת תפריט